Kompleksowe przygotowanie programów zdrowotnych.

Oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie programów polityki zdrowotnej według schematu zaproponowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Od samego początku i na wszystkich etapach tworzenia programu nasz konsultant ściśle z Państwem współpracuje. Nasze wsparcie oferujemy także podczas realizacji programu i monitorowania jego efektów. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.